Poster ‘optellen op de getallenlijn’

In mijn groep 4 vonden een groot aantal leerlingen optellen lastig. Daarom heb ik ze de getallenlijn aangeboden. Samen met de klas heb ik een stappenplan gemaakt; ook wel succescriteria. En met behulp van dit stappenplan konden mijn leerlingen makkelijker optellen.

Na het aanbieden van het stappenplan kwamen deze reacties:

‘Oh, nu snap ik het’
‘Ja, eerst de tientallen en dan de eenheden’
‘Wacht, nu moet ik eerst het getal splitten, zodat ik eerst naar een tiental kan springen’

‘Yes, ik heb het antwoord!’

Daarom bied ik je deze poster aan om op te hangen in de klas. Zorg ervoor dat je eerst bespreekt wat er gebeurt bij elke stap én waarom de stap belangrijk is. En vier het resultaat!