Doelenkaart

Tijdens mijn LIO-stage kwam ik voor het eerst expliciet in aanraking met eigenaarschap. Mijn coach wilde graag samen met de kinderen doelen bedenken en daaraan werken, zodat kinderen doelgericht aan hun leerproces kunnen leren op hun eigen niveau. Met ieder kind had mijn coach of ik een kindgesprek. Tijdens zo’n gesprek werd het doel door het kind bepaald, werd bepaald hoe hij/zij het doel kon behalen, met wat of wie én hoelang het zou duren totdat het doel behaald was. Doordat kinderen zelf de leiding over hun eigen leren hadden, waren zij intrinsiek gemotiveerd en ook nog eens trotser op zichzelf wanneer zij het doel behaald hadden.

Hierdoor kwam ik op het idee om handige doelenkaarten te maken, die kinderen zelf kunnen invullen. Naar aanleiding van de kaarten kun je als leerkracht een kindgesprek houden. Wellicht moet het doel worden aangepast of heb je tips voor het kind, waardoor hij/zij het doel sneller kan behalen. Én let vooral op de lach van het kind als het doel behaald is, TROTS!

Het document is hieronder gratis te downloaden! In hetzelfde schoolbord-thema als de dagritmekaarten, dag/maand/jaar kaarten, taakkaartjes en nog meer onderwijsmateriaal op mijn website!